Ouderen

ADMINISTRATIEVE BEGELEIDING OUDEREN 

Ouderen, een groep waar ik zelf ook bij ga horen, blijven steeds langer zelfstandig, maar worden ook steeds meer op zichzelf terug geworpen.

Zodra er hobbels op de weg komen, hetzij lichamelijk of financieel/administratief, wordt er vanuit de politiek verwacht dat er eerst een beroep op hulp van de kinderen wordt gedaan. Aan het feit dat die hulp vaker dan gedacht niet mogelijk is, wordt voorbij gegaan.

Bovendien kan het de voorkeur genieten betaalde hulp van derden te vragen om de eigen zelfredzaamheid te behouden, ook al heeft men kinderen.

De eerste ervaring die ik heb opgedaan met hulpverlenen aan ouderen, is in mijn naaste omgeving geweest. Zowel ouders als naaste kennissen heb ik hulp op o.a. administratief vlak verleend. Ook ondersteuning en het regelen van formaliteiten bij overlijden hoort daarbij.

In een kennismakingsgesprek stel ik u graag op de hoogte van de mogelijkheden en de tarieven.